Tüketici Hukuku

·         Dövize endeksli tüketici kredilerinin uyarlanması davaları
·         Ayıplı mal ve hizmetlerden doğan davalar
·         Haksız şartlardan doğan davalar
·         Kredi kartı sözleşmelerinden doğan davalar
·         Tüketici kredilerinden doğan davalar