Tazminat Hukuku

·         Rekabet hukukuna dayalı kartel tazminatı davaları
·         Trafik kazalarına dayalı tazminat davaları
·         Sağlık hukukundan kaynaklanan tazminat davaları
·         Basın yoluyla kişilik haklarının ihlalinden doğan tazminat davaları
·         Haksız koruma tedbirleri sebebiyle Ağır Ceza Mahkemelerinde Hazineye karşı açılabilecek tazminat davaları
·         Tapu ve noterlerin kusursuz sorumlukları dolayısıyla açılabilecek tazminat davaları
·         Diğer maddi ve manevi tazminat davaları