Ticaret Hukuku

·         Genel kurul kararının iptaline ve şirket yöneticilerinin sorumluluğuna ilişkin davalar
·         Hukuki durum tespit raporlaması ( Due Diligence)
·         Şirketlerin faaliyetleri ve işlemleri ile ilgili hukuki konularda görüş ve danışmanlık hizmeti
·         Haksız rekabet davaları
·         Ticari kredilerden kaynaklı uyuşmazlıklara ilişkin davalar