Miras Hukuku

·         Mirasta denkleştirme davaları
·         Tenkis davaları
·         Muvazaa davaları
·         Mirasın paylaşılması ve devri sözleşmeleri
·         Mirasın reddi davaları
·         Terekenin tespitine yönelik davalar
·         Malların paylaşımına yönelik davalar