Kişiler Hukuku

·         Kişilik haklarının korunmasına ilişkin davalar
·         Nüfus kayıtlarındaki maddi hataların düzeltilmesine yönelik davalar
·         Dernek ve vakıflara yönelik davalar
·         Vasi tayini davaları