İdare Hukuku

·         İlk derece mahkemelerinden veya Danıştay’da açılacak her türlü iptal ve tam yargı davaları
·         Açığa alınma ve ihraçlara karşı açılacak davalar
·         Devlet Memurları Kanunundaki işlemlere karşı açılacak davalar