İcra- İflas Hukuku

·         Bireysel ve kurumsal müvekkillerin icra takip işlemleri
·         Çek, bono gibi kambiyo senetlerinin tahsili  için girişilen icra takip işlemeleri
·         İcra takibine yapılan itirazın kaldırılmasına ve itirazın iptaline yönelik davalar
·         Usulsüz tebligatlar şikayetleri
·         Menfi tespit ve istirdat davaları
·         İhalenin feshi davaları
·         Borçlunun mal varlığını eksiltmesi halinde açılabilecek tasarrufun iptali davaları
·         Borca batık durumda olan şirketlerin iflas davaları ve iflas erteleme talepleri